Aktualności
   Fundatorzy
   Cele statutowe Fundacji
   Rada i Zarząd Fundacji
   Statut Fundacji
   Galeria
   Linki
   Kontakt

   Komu pomagamy
   Formy pomocy
   Subkonto
   Jak uzyskać pomoc?
   Sprawozdania

   1,5 % od podatku
   Darowizny

     

Znajdujesz się teraz w dziale:


Fundacja Promocji Zdrowia jest organizacją pożytku publicznego zarejestrowaną jako organizacja pożytku publicznego w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000210386 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy.

Z tego tytułu Fundacji można przekazać 1,5% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych.

Aby przekazać 1,5% podatku za rok 2022 należy wskazać Fundację Promocji Zdrowia im. Wiesława A. Smulskiego wraz z numerem KRS 0000210386 w rocznym zeznaniu podatkowym składanym w 2022 roku.

W zeznaniu podatkowym oprócz nr KRS 0000210386 można wskazać cel szczegółowy Fundacji lub subkonto na które zostanie przekazana kwota odpisu od podatku.

Kwota stanowiąca 1,5% należnego podatku zostanie przekazana na rzecz Fundacji Promocji Zdrowia przez Urząd Skarbowy.

W zeznaniu podatkowym można wskazać tylko jedną organizację pożytku publicznego.


Fundacja Promocji Zdrowia jest organizacją pożytku publicznego.
2007-2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. www.fundacjapromocjizdrowia.pl
Projekt, oskryptowanie, realizacja: ZETO S.A. Poprawki, aktualizacja: ROLKOM