Aktualności
   Fundatorzy
   Cele statutowe Fundacji
   Rada i Zarząd Fundacji
   Statut Fundacji
   Galeria
   Linki
   Kontakt

   Komu pomagamy
   Formy pomocy
   Subkonto
   Jak uzyskać pomoc?
   Sprawozdania

   1,5 % od podatku
   Darowizny

     

Znajdujesz się teraz w dziale:


Na wniosek chorego, opiekuna osoby małoletniej, osoby wymagającej pomocy, rehabilitacji, długoletniego leczenia itp. Fundacja prowadzi subkonta umożliwiające zbieranie darowizn od sponsorów lub środków pochodzących z odpisu 1,5 % podatku, których pozyska osoba zainteresowana.

Warunki zawarcia porozumienia

Warunkiem zawarcia porozumienia jest prośba skierowana do Fundacji o założenie subkonta, z którego środki finansowe przeznaczone będą na refundację poniesionych kosztów przeznaczonych na: diagnostykę, leczenie, rehabilitację, lub inne cele zgodne z celami Fundacji.

Prośba musi zawierać:

a. dane osobowe takie jak imię i nazwisko; adres; pesel ; nr dow. osobistego; telefon kontaktowy,
b. hasło podawane jako cel szczegółowy w darowiznach i zeznaniach podatkowych,

Do prośby należy dołączyć :

a. opis schorzenia / zaświadczenie lekarskie/; orzeczenie o niepełnosprawności,
b. inne uzasadniające potrzebę pomocy,
c. oświadczenie o sytuacji materialnej uniemożliwiającej samodzielne sfinansowanie leczenia, rehabilitacji lub innych wydatków / w ramach pomocy społecznej /.

Zasady korzystania z subkonta do pobrania

Oświadczenie do pobrania

Zestawienie kosztów do pobrania

Fundacja Promocji Zdrowia jest organizacją pożytku publicznego.
2007-2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. www.fundacjapromocjizdrowia.pl
Projekt, oskryptowanie, realizacja: ZETO S.A. Poprawki, aktualizacja: ROLKOM